Overdenture Protezler

Hiç dişi bulunmayan bireylerde, hareketli klasik protezlerin tutuculuğunu arttırmak için implant günümüzde artık vazgeçilmez olmuştur. Çene kemiğiyle kaynaşan implantlar, protezlerin içindeki yuvalara özelleşmiş bağlantılarla tutunarak, hareketli protezlerin çiğneme ve konuşma sırasında hareketini kontrol altında tutar. Bu tip protezlere implant üstü Overdenture denilir. Kemik yapısına ve çeneler arası ilişkiye bağlı olarak 2, 3, ya da 4 implant üzerine Overdenture planlanabilir. Bağlantı ara parçaları topuz (ball), bar veya locator denilen özelleşmiş parçalar olabilir.


İmplant Destekli Hareketli Protezlerin Bakımı

Bütün hareketli protezler gibi, implant destekli hareketli protezler de her yemekten sonra çıkartılıp temizlenmeli ve geceleri protezler çıkartılarak yatılmalıdır. Ağızda sabit kalan implant üstü ataşmanlar ve implant çevresi dikkatlice fırçalanmalı ve özelleşmiş diş ipleri veya ara yüz fırçaları kullanılmalıdır. Protezlerin temizliğinde gerekli görülürse protez temizleyici tabletler kullanılabilir. Protezlerin içlerinde eğer lastik tutucular kullanılmışsa, bunlar zamanla yıpranıp protezin tutuculuğunda azalma meydana getirebilir. Hekiminiz yıpranmış lastikleri basit bir işlemle değiştirecek ve eski konforunuza kavuşmanızı sağlayacaktır. Doğal dişleri olan hastalar gibi, implant üstü protez kullanan bireyler de, her 6 ayda bir hekimini gerekli kontroller için ziyaret etmelidir.