Tümü | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
Abutment
Abutment, diş implantı ile diş protezi arasındaki bağlantı elemanıdır. Diş protezi abutment'e yapıştırılır veya vidalanmaktadır.

Açık Kapanış
Çeneler kapandığı zaman ön üst ve alt dişlerin arasında boşluk kalmasıdır.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi; ağız, dişler ve çenelerle ilgili hastalıkların, yaralanmaların ve deformitelerin tanı ve tedavisi ile uğraşan, diş hekimliğinin bir cerrahi dalıdır.

Biopsi
Patolojik inceleme için şüphelenilen bölgeden bir doku parçasının çıkarılıp patolojiye gönderilmesidir.

Bruksizm
Çenenin bilinçsiz ve istemsiz bir aktivitesidir. Bilinçsiz bir şekilde diş sıkmanın sonucu olarak, diş aşınmasına da neden olur. Genellikle uyku sırasında olur, ancak uyanıkken de olabilir. Genellikle endişe, stres ile ilişkilidir.

CAD CAM
Daha hassas planlar ve modeller oluşturmak için bilgisayar destekli tedavi yöntemidir. Bilgisayar destekli dizayn ile bu dizaynın bilgisayar destekli bir şekilde üretilmesidir. Bu sayede tedavi süreleri haftalar sürmüyor birkaç saat içerisinde tamamlanabiliyor. Aynı şekilde tedavi esnasında hassasiyet arttığı için başarı oranı çok daha fazla artıyor.

CEREC
1994 yılında Dr. Mörmann tarafından bulunan ve dijital diş hekimliği uygulamalarında daha kaliteli tedavi sonuçlarına daha kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan cihazın adıdır. CEREC 'Chairside Economic Restorations of Esthetic Ceramics' kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur.

Çürük
Diş çürüğü, en kısa tanımıyla ağızdaki bakterilerin dişlere verdiği zarardır. Bakterilerin oluşturduğu bu asitler dişlerimizin dış yüzeyine (mine) saldırarak zayıflamasına neden olur. Bu durumda, zamanla dişin tahrip olmasına yol açar ve diş hekimlerinin kavite olarak adlandırdıkları oyuklara neden olur.

Dental Implant
Diş eksikliklerinde diş boşluğunu tedavi etmek için uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Bu yöntemde çekim boşluğuna dişin köküne benzer, titanyum bir implant yerleştirilir. Bu titanyum implant doğal dişin kökü görevini görmektedir. Bu sayede diş boşluğu tedavi edilebilir.

Dental Laboratuvar
Dental teknisyenler tarafından protezlerin yapılması amacıyla işletilen yer.

Dental Oklüzyon
Üst çene dişleri ile alt çene dişlerin bir harmoni ve belirli kurallar içerisinde birbiri ile olan ilişkisidir.

Diş Boşluğu
Diş çekiminden sonra iki diş arasında oluşan boşluk.

Diş Çekimi
Tedavisi mümkün olmayan dişlerin cerrahi işlemler ile bulunduğu bölgeden uzaklaştırılmasıdır.

Diş Eti
Diş boyunlarını, üst ve alt çene alveol çıkıntılarını çevreleyen, üzeri mukoza ile örtülü, damardan zengin, yoğun bağ dokusu tabakasıdır.

Endodontik Tedavi
Diş pulpa (özünün) hastalıklarının tedavisidir.

Eşlik Eden Semptomlar
Tıbbi müdahale esnasında gelişen semptomlar olabilir veya bu semptomlar daha sonra ortaya çıkabilir. (Örneğin; diş tedavisinden sonra şişmiş yanak veya diş eti kanaması gibi.)

Gülüş Tasarımı
Kişinin yüz hatlarına, cinsiyetine ve yaşına uygun bir şekilde planlanarak kişinin gülüşünü etkileyen dişlerin tekrardan revize edilmesi işlemidir.

Hiperemi
Belli bir dokunun olması gerekenden daha fazla oranda kanlanması olarak ifade edilir. Bazı durumlarda hiperemini yerine konjesyon kelimesi kullanılmaktadır. Her ikisi de vücudun belli bir bölümünde kan içeriğinin artması anlamına gelir, ancak oluş mekanizmaları farklıdır.

İnley - Onley
İnley ve onleyler dolgu ile kron (kaplama) arasında bir çözümdür. Dolguyu destekleyebilecek yeterli miktarda diş yapısı bulunmadığı ve dişin kron ile kaplanacak derecede zarar görmediği durumlarda inley ya da onleyler kullanılır.

Kanal Tedavisi
Kanal tedavisi, dişin merkezindeki küçük, iplik benzeri dokunun, yani diş özünün (pulpa) çıkarılmasıdır. Hasar gören, hastalanan veya ölen pulpa çıkarıldığında, kalan boşluk temizlenir, şekillendirilir ve yeniden doldurulur. Bu işlemle kök kanalı kapatılır. Yıllar önce, hastalanan veya zarar gören dişler çekilirdi. Bugün ise kanal tedavisinde, kaybedilecek durumdaki dişler bile kurtarılabilmektedir.

Kemik Grefti
Implant yapılacak bölgede yetersiz kemik miktarında ya da kemik defekti varlığında uygulanan dental prosedürdür.

Komşu Diş
Aynı çenede yan yana bulunan dişlerdir.

Köprü
Boşluk bulunan bölgeye komşu dişlerin hazırlanarak bir veya birkaç diş eksikliğinin tamamlanmasını sağlayan tedavi yöntemidir. Köprü, sabit bir protez tedavi yöntemidir.

Kron
Hasarlı bir dişi restore etmek için uygulanan protetik bir tedavidir. Kaplama için kullanılan malzemelere göre çeşitlilik gösterir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan çeşitleri; metal porselen veya tam seramik kronlardır.

Lamina / Seramik Veenerler
Laminalar çok sayıda klinik vakayı tedavi etmemize imkan tanır. Beyazlatma ile düzeltilemeyecek diş renklenmeleri, boşluklu dişlerin kapatılması ve diş kırıklarının tedavisinde başvurulur. Yaklaşık 0,5 mm kalınlığındaki faset diş üzerine yapıştırılmıştır. Sonuç estetik olarak mükemmeldir.

Maksilla
İskeletin yüz bölümünde mandibuladan sonraki en büyük alanı kaplayan ve çift olan bu kemik, göz çukuru, burun boşluğu ve ağız boşluğu gibi boşlukların meydana gelmesine yardım eder. Üst çene kemiğinin içinde sinus maxillaris denilen büyük bir boşluk vardır.

Membran
Membran, fibroblastların kemik defektine nüfuz etmesini önleyen ve kemik hücrelerinin yenilenmesi için zaman veren fiziksel bir bariyerdir. Kılavuzlu doku rejenerasyonunda (GTR) veya kılavuzlu kemik rejenerasyonunda (GBR) kullanılırlar.

Metal Seramik Kron
Dişlerde bulunan fazla madde kayıplarını tedavi etmek için kullanılan Kron tedavi yöntemi, eskiden günümüze en çok uygulanan protez yöntemidir.

Mine
Dişin en dış tabakasında bulunan dentini örten dişin cansız dokudur.

Molar Diş
Çene kemiklerinde en arka bölgede bulunan dişlerdir. Her yarım çenede 3 adet bulunmaktadır.

Okluzal Yüzey
Dişlerin çiğneme fonksiyonunu gerçekleştiren bölgesidir. Alt ve üst çenedeki dişlerin birbiri ile ilişkisini sağlayan yüzeydir.

Ölçü
Sabit-hareketli protezler veya ortodonti apareylerin yapımını gerçekleştirebilmek için hasta ağzından belirli malzemeler ile dişlerin negatif kopyasının çıkarılması işlemidir.

Ölçü Materyal
Protez ve ortodonti tedavilerde ölçü alınmasını sağlayan hamur kıvamındaki materyaldir.

Overbite
Çeneler kapandığında üst dişlerin alt dişeri kapatma miktarıdır.

Overjet
Çeneler kapandığı esnada üst ön ve alt dişlerin horizontal olarak arasında bulunan mesafedir.

Paraliz
Kas, uzuv gibi bir organın paralize olması, yani felç olması veya tam güçlü bir şekilde fonksiyonlarını yapamaması anlamına gelir. Paralizi belirtileri, paralizinin nedenlerine ve vücudun hangi bölümlerinden etkilendiğine bağlı olarak değerlendirilir.

Parsiyel Protez
Diş kayıbı bulunan hastalarda diş boluklarının tedavisi amacıyla yapılan, takılıp çıkarılan hareketli protez türüdür.

Periodonsiyum
Periodonsiyum, dişi çevreleyen ve destekleyen dokular olan periodontal membran, alveol kemiği, sement tabakası ve diş etini kapsayan bölgedir.

Periodontitis
Periodontitis, dişi çene kemiğinde tutan dokular, ligamentler ve alveol kemiği (dişi saran kemik doku) etkileyen bakteriyel bir enfeksiyondur. Diş eti hastalığının ilerlemiş halidir. Periodontitis agresif ve kronik olabilir.

Pulpa
Pulpa, (diş özü olarak da bilinir) dişin kron ve kök kısmında bulunan boşluklarda yer alan; dentin ile çevrelenen; şekil verici, besleyici, duyusal ve koruyucu işlevlere sahip, mezoderm kökenli bol damarlanmış, sinir ağıyla sarılmış ve kök ucundan dişi terk eden bir bağ dokusudur.

Sinüs Lift
Kafa kemikleri arasında, sinüs adı verilen hava boşlukları yer almaktadır. Kaybedilen dişlerin yerine implant uygulayabilmek için belli miktarda kemik hacmine ihtiyaç vardır. Azalan kemik miktarını arttırmak amacıyla sinüs tabanının cerrahi olarak yükseltilmesi işlemine sinüs lifting adı verilir.

Total Protez
Çeneye ait tüm dişlerin kaybına bağlı olarak, diş kaybını tedavi etmeye yönelik uygulanan hareketli protez yöntemidir. Hastaya çiğneme ve konuşma fonksiyonu tekrardan kazandırılır.

Yirmi Yaş Dişi
Alt ve üst çenede çenelerin en arka bölgelerinde bulunan 3. molar diş olarak adlandırılan dişlerdir. Bu dişler genellikle 16 yaşından sonra kişilerde ağız ortamına sürebilmektedir. Bazen bu dişler ağız ortamına süremez ve gömülü kalabilir. Böyle durumlarda cerrahi işlemler ile bu dişler alınmaktadır.